فوران آتشفشان شینموداک ژاپن

این فوران عظیم تمامی روستاها و مزارع نزدیک را در زیر خاکستر مدفون کرد و باعث شد مقامات محلی از ساکنان بخواهند این منطقه را به شعاع دو کیلومتر تخلیه کنند.


 

رشته های رعد و برق بر فراز فوران توده های خاکستر و ماگما


رعد و برقهای آتشفشانی هنوز یکی از اسرار کوه های آتشفشان به شمار می رود
برخی گمان می کنند منشاء این رعدها می تواند تعامل سیلس باردار موجود در ماگماها با اتمسفر باشد


 

 شاخه ای رعد و برق بر فراز ژاپن

تصویر رعد و برق در میان توده های خاکستر و ماگما در حال فوران از کوه کریشما


 

توده ای متراکم و عظیم از خاکستر

منبع: خبرگزاری مهر

/ 1 نظر / 35 بازدید
ترمه

سلام،خیلی زیبا بودن واقعا ممنونم