فسیل های موزه کرمان در معرض نابودی

فسیلهای موزه تعطیل شده دیرینه شناسی کرمان به محقق کرمانی بازگردانده شد اما به دلیل کمبود مکان این فسیلهای منحصر به فرد در حیاط خانه اجاره ای انبار شده اند.

/ 0 نظر / 30 بازدید