سازند سروک در مسیر آزادراه خرم آباد - پل زال

 

سازند سروک از جمله سازندهای گسترده در ایالت رسوبی – ساختاری زاگرس چین‌خورده است. رخساره آن بیشتر سنگ آهک و سنگ آهک مارنی است و به صورت بخشی دارای گرهکهای چرتی می‌باشد. لایه های سازند سروک مملو از میکروارگانیسم‌های موسوم به اربیتولین (Orbitolina) است. بدلیل وجود بیش از 60 درصد کربنات کلسیم، سازند سروک استعداد زیادی برای کارستی شدن (karstification) دارد. بر پایه مطالعات انجام شده٬ سن سازند سروک به کرتاسه پایین نسبت داده شده است.

تصویر زیر توسط بنده در سال 1388 از سازند سروک در مسیر آزادراه خرم آباد - پل زال و در محل تونل چارتا 2 در زمان مطالعات ساخت آزادراه  و بوسیله ی دوربین کانن S5 IS گرفته شده است.

 

 

رخساره چیره در سنگهای میزبان تونلهای چارتا 2، سنگ آهک و سنگ آهک مارنی با رنگ خاکستری متمایل به سبز می‌باشد . بافت سنگ آهکها ریزدانه است (بافت میکریتی). مهمترین ویژگی دیداری سنگهای میزبان لایه‌بندی نازک و بسیار نازک و لایه بندی منظم (Well- bedding) می‌باشد.

به این ترتیب ستبرای لایه ها از 5 تا 60 سانتیمتر است. ولی لایه های با ستبرای 30 تا 40 سانتیمتری فراوانترند. بطور کلی باتوجه به ژرفای دریای رسوبگذاری سازند سروک ستبرای لایه‌ها نیز تغییر می‌کند.

میزان هوازدگی در سطح زمین کم تا متوسط است ( W2-3 بر پایه توصیه IAEG).

 سنگ میزبان به طرف پایین ردیف رسوبی با بخشهای دیگر سازند سروک و از طرف بالای ردیف رسوبی با سنگ‌آهکهای رسی سازند ایلام همبری عادی دارد.

/ 0 نظر / 125 بازدید