سازند میشان در شمال فیروزآباد فارس

سازند میشان به سن میوسن میانی، سازند میانی گروه فارس است. این سازند در استان فارس و نزدیکی فیروزآباد شامل تناوبی از سنگ آهک های خاکستری متوسط لایه خوب لایه بندی شده با درزه داری مناسب و حاوی فسیل های دوکفه ای و سنگ آهک های مارنی، و مارن خاکستری تا سبز همراه با میانلایه هایی از سنگ آهک گچین می باشد.

مرز زیرین سازند میشان با سازند رزک که در این بخش از فارس معادل گچساران می باشد ناگهانی است. در این مرز مارن های سبز و سیلت های قرمز رنگ سازند رزک با یک مرز مشخص به سنگ آهک های خاکستری تا قهوه ای عضو آهکی میشان (گوری) تبدیل می شوند. مرز بالایی سازند میشان با سازند آغاجاری به صورت تدریجی است.

تصاویر زیر مربوط به سازند میشان در 5 کیلومتری شمال شهر فیروزآباد فارس و نزدیکی قلعه دختر می باشد که در راستای مطالعات زمین شناسی تونل شماره 5 مسیر راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه  در سال 89 توسط بنده بوسیله ی دوربین کانن S5IS گرفته شده است.

 

سنگ آهک متوسط لایه خوب لایه بندی شده و پرفسیل سازند میشان در تصویر فوق مشاهده می شود. عملکرد دو دسته درزه سطح سنگ را به صورت سنگفرش موزائیکی در آورده است. شیب لایه بندی در این محدوده کم (بین 20 تا 30 درجه) و رو به شمال است. نگاه عکس به سوی جنوب غربی است.

 

عملکرد دسته درزه های اشاره شده در بالا (دو دسته درزه ی سیستماتیک) به همراه فرسایش باعث بلوک بلوک شدن لایه های سنگ آهکی و رها شدن آنها از پیکر سنگی در راستای شیب توپوگرافی به صورت واریزه می شود. هر چه فاصله داری دسته درزه ها بیشتر باشد بلوک ها بزرگ تر است. نگاه عکس به سوی جنوب است.

 

سازند میشان در این محدوده دارای لایه های سنگ آهکی پرفسیل شامل پوسته های سالم از دو کفه ای ها و قطعات خرد شده ی آنها می باشد.

 

  • استفاده از تصاویر با ذکر منبع و نام عکاس بلامانع است.
/ 1 نظر / 194 بازدید
خانی

سلام وبلاگ شما برای من مفید واهد بود با نام وبلاگ زمین به پیوندها اضافه کردم منم تکتونیک خوندم ممنون