سنگ افت

 دو تصویر زیر مربوط به تناوب ماسه سنگ های ستبر و متوسط لایه خاکستری رنگ با مارن های نرم فرسای قرمز رنگ سازند آغاجاری می باشد. مارن ها به دلیل مقاومت کمتر فرسایش یافته و به خاک تبدیل شده اند. در این حالت بین لایه های ماسه سنگی که مقاومتر هستند خالی شده و در اثر نیروی وزن لایه ها از محل درزه ها دچار شکستگی شده و به صورت بلوک های سنگی بر روی سطح دامنه به پایین می افتند. این حالت یکی از ویژگی های دیداری سازند آغاجاری می باشد که به آن سنگ افت می گویند.

هر دو تصویر در استان خوزستان در شمال اندیمشک در راستای مطالعات زمین شناسی پروژه آزادراه پل زال - اندیمشک بوسیله ی دوربین کانن G10 توسط اینجانب گرفته شده است.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید