زبانه‌های آتش و کشف میدان نفتی

مردم بخش رومشکان شهرستان کوهدشت در گزارش‌هایی با استناد به بیرون زدن زبانه‌های آتش از دل صخره‌ها در خواستار پیگیری رسانه‌ها در این زمینه شدند که در نهایت اظهارات کارشناسان وجود میدان نفتی و گازی در این منطقه را تایید می‌کند.

بیرون زدن زبانه‌های آتش از دل صخره‌های منطقه رومشکان شهرستان کوهدشت و نگرانی کشاورزان منطقه از آتش سوزی در زمین‌هایشان شاید اولین جرقه در زمینه وجود میدان گازی در این شهرستان بود که پس از پیگیریهای صورت گرفته کارشناسان این احتمال را تایید کردند.

این در حالی است که پیش از این نیز در حدود 10 کیلومتر دورتر از محلی که زبانه‌های آتش بیرون می‌زند، برخی عملیاتهای اکتشاف نفت و گاز صورت گرفته است که کارشناسان زمین شناسی ارتباط خروج این گازها با این عملیات اکتشاف را محتمل می‌دانند.

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید