ترک های گلی و آثار قطرات باران

ترک های گلی در بستر رودخانه ای فصلی در مسیر خط لوله ی آبادان - تنگ فنی که بر اثر نازک لایه بودن رس و بستر ماسه ای زیر آن پس از خشک شدن ترک خورده و به سمت بالا جمع شده اند.

 نمایی دیگر از ترک های گلی که به دلیل ضخامت بیشتر رس٬ پس از خشک شدن ترک های عمیق تری خورده اند.

 نمایی نزدیک از بستر رسی ترک های گلی که آثار قطرات باران بر روی آنها قابل مشاهده است.

تصاویر بالا در جریان مطالعات خط لوله ی آبادان - تنگ فنی در سال 90 توسط بنده و بوسیله ی دوربین کانن جی 10 گرفته شده است.

/ 0 نظر / 121 بازدید