تصاویر ماهواره ای زیبا از ایران

قله دماوند به راحتی در تصویر زیر نمایان استاگر در تصویر زیر دقت کنید تهران را هم میتوانید تشخیص دهیدشهر رشت و سد سفیدرودنگاهی از جنوب غرب تهراندید شرق به غرب، کلاردشت رو میتونید ببینید و همینطور مسیر جاده چالوسو دید غرب به شرق  کی میتونه هنوز قله دماوند رو ببینه؟زرد کوهکوه های زاگرسکوه های زاگرس بطرف شرقکوه های زاگرس بطرف جنوب

/ 0 نظر / 74 بازدید