سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس چناران در تنگ لیلم لرستان

سازند آسماری در محدوده ی تنگ لیلم در مسیر خط لوله ی نفت آبادان - تنگ فنی شامل لایه هایی ستبر از سنگ آهک صخره ساز می باشد. این لایه های آهکی یال جنوبی طاقدیس چناران را تشکیل می دهند که روندی شمال غربی - جنوب شرقی دارد. این تصاویر در سال 90 توسط بنده در راستای مطالعات زمین شناسی مسیر عبور خط لوله ی جدید از آبادان تا تنگ فنی در استان لرستان توسط دوربین کانن G10 گرفته شده است. در تصویر زیر شیب لایه ها به سوی جنوب غرب می باشد

 لایه هایی پرفسیل از نومولیت که شاخص سن الیگومیوسن می باشد در سازند آسماری قابل مشاهده و درگیری است.

 نمایی نزدیک از مقطع یک فسیل نومولیت در زیر قابل مشاهد است. قطر نومولیت ها در این محل حداکثر به 2 سانتیمتر می رسد.

مختصات تنگ لیلم:

زون 38

767690E

3652516N

   + سید مجید میرکاظمیان - ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱۳

گدازه ها و توف های سازند کرج در میانه آذربایجان

مسیر راه آهن میانه - اردبیل که از میانه آغاز می شود٬ در کنار رودخانه ی قزل اوزن از منطقه ای کوهستانی با دامنه های پرشیب و دره های ژرف و قله های برافراشته همراه با دیواره های سنگی که از دو طرف رودخانه را دربر گرفته اند عبور می کند.

سنگ های میزبان در این ناحیه سنگ های آتشفشانی و نیمه ژرف هستند که به دلیل مقاومت و استحکام زیاد٬ ارتفاعات ناحیه را بوجود آورده اند. همچنین سنگ های آذرآواری زودفرسا٬ بخش های پایین دستی قله ها و ستیغ ها و دامنه های کم شیب را میزبانی می کنند.

این سنگ ها به سن ائوسن ادامه ی باختری سازند کرج محسوب می شوند و شامل انواع توف سنگی٬ توف بلوری٬ توف های شیلی - ماسه ای و توف برش با ترکیب داسیتی همراه با گدازه های آندزیتی و گدازه های زیردریایی می باشند.

 

 

تصویر فوق در راستای مطالعه ی زمین شناسی راه آهن میانه - اردبیل در سال 90 توسط بنده و به کمک دوربین کانن S5IS گرفته شده است. بخش های ستیغ ساز که در عکس دیده می شود گدازه ها و بخش های فرسوده تر توف برش ها می باشند.

 

  • استفاده از تصاویر با ذکر منبع و نام عکاس بلامانع است.

   + سید مجید میرکاظمیان - ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱۳