آتشفشان ها از فضا!

 

منبع: خبرگزاری فارس

   + سید مجید میرکاظمیان - ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/٦

پلی بر روی دریاچه سد کارون 4

 در تصویر بالا دریاچه سد کارون 4 و پل زیر قوسی آن بر روی رودخانه ارمند و مخزن سدکارون 4 در استان چهار محال بختیاری در مسیرجایگزین محور ارتباطی شهرکرد به ایذه دیده می شود.

سازند آسماری با سنگ آهک های ستبر لایه کارستی با شیب به سوی شمال خاور بر روی سازند پابده با تناوبی از مارن و سنگ آهک های نازک لایه در تصویر دیده می شوند.

دو تونل در دو طرف دره در سازند آسماری حفر شده اند که با این پل به یکدیگر متصل می گردند. این پل توسط شرکت ماشین سازی اراک طراحی و اجرا گردیده است.

سازند آسماری از سنگ آهک های ستبر لایه مستحکم و با مقاومت بالایی تشکیل شده که در آنها شیارها و حفرات کارستی نشانگر میزان بالای کربنات کلسیم در این سازند می باشد. سن سازند آسماری الیگومیوسن و فسیل شاخص این سازند نومولیت می باشد.

بخش پرتال ورودی تونل که به رنگ سفیدرنگ دیده می شود بدون انفجار و به کمک سیم برش بریده شده است. مزیت این روش نسبت به انفجار حفظ استحکام و جلوگیری از بلوک بلوک شدن و خرد شدن سنگ ها و باز شدن درزه ها در بخش ورودی تونل است که از ریزش قلوه سنگ ها در آینده اجتناب می گردد.

تصاویر فوق توسط بنده در اردیبهشت ماه 93 در جریان بازدید از این پل و تونلهای آن و بوسیله دوربین کانن ISS5 ثبت گردیده است.

   + سید مجید میرکاظمیان - ٩:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۳

سازند سروک در مسیر آزادراه خرم آباد - پل زال

 

سازند سروک از جمله سازندهای گسترده در ایالت رسوبی – ساختاری زاگرس چین‌خورده است. رخساره آن بیشتر سنگ آهک و سنگ آهک مارنی است و به صورت بخشی دارای گرهکهای چرتی می‌باشد. لایه های سازند سروک مملو از میکروارگانیسم‌های موسوم به اربیتولین (Orbitolina) است. بدلیل وجود بیش از 60 درصد کربنات کلسیم، سازند سروک استعداد زیادی برای کارستی شدن (karstification) دارد. بر پایه مطالعات انجام شده٬ سن سازند سروک به کرتاسه پایین نسبت داده شده است.

تصویر زیر توسط بنده در سال 1388 از سازند سروک در مسیر آزادراه خرم آباد - پل زال و در محل تونل چارتا 2 در زمان مطالعات ساخت آزادراه  و بوسیله ی دوربین کانن S5 IS گرفته شده است.

 

 

رخساره چیره در سنگهای میزبان تونلهای چارتا 2، سنگ آهک و سنگ آهک مارنی با رنگ خاکستری متمایل به سبز می‌باشد . بافت سنگ آهکها ریزدانه است (بافت میکریتی). مهمترین ویژگی دیداری سنگهای میزبان لایه‌بندی نازک و بسیار نازک و لایه بندی منظم (Well- bedding) می‌باشد.

به این ترتیب ستبرای لایه ها از 5 تا 60 سانتیمتر است. ولی لایه های با ستبرای 30 تا 40 سانتیمتری فراوانترند. بطور کلی باتوجه به ژرفای دریای رسوبگذاری سازند سروک ستبرای لایه‌ها نیز تغییر می‌کند.

میزان هوازدگی در سطح زمین کم تا متوسط است ( W2-3 بر پایه توصیه IAEG).

 سنگ میزبان به طرف پایین ردیف رسوبی با بخشهای دیگر سازند سروک و از طرف بالای ردیف رسوبی با سنگ‌آهکهای رسی سازند ایلام همبری عادی دارد.

   + سید مجید میرکاظمیان - ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٠

ترک های گلی و آثار قطرات باران

ترک های گلی در بستر رودخانه ای فصلی در مسیر خط لوله ی آبادان - تنگ فنی که بر اثر نازک لایه بودن رس و بستر ماسه ای زیر آن پس از خشک شدن ترک خورده و به سمت بالا جمع شده اند.

 نمایی دیگر از ترک های گلی که به دلیل ضخامت بیشتر رس٬ پس از خشک شدن ترک های عمیق تری خورده اند.

 نمایی نزدیک از بستر رسی ترک های گلی که آثار قطرات باران بر روی آنها قابل مشاهده است.

تصاویر بالا در جریان مطالعات خط لوله ی آبادان - تنگ فنی در سال 90 توسط بنده و بوسیله ی دوربین کانن جی 10 گرفته شده است.

   + سید مجید میرکاظمیان - ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱۳

سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس چناران در تنگ لیلم لرستان

سازند آسماری در محدوده ی تنگ لیلم در مسیر خط لوله ی نفت آبادان - تنگ فنی شامل لایه هایی ستبر از سنگ آهک صخره ساز می باشد. این لایه های آهکی یال جنوبی طاقدیس چناران را تشکیل می دهند که روندی شمال غربی - جنوب شرقی دارد. این تصاویر در سال 90 توسط بنده در راستای مطالعات زمین شناسی مسیر عبور خط لوله ی جدید از آبادان تا تنگ فنی در استان لرستان توسط دوربین کانن G10 گرفته شده است. در تصویر زیر شیب لایه ها به سوی جنوب غرب می باشد

 لایه هایی پرفسیل از نومولیت که شاخص سن الیگومیوسن می باشد در سازند آسماری قابل مشاهده و درگیری است.

 نمایی نزدیک از مقطع یک فسیل نومولیت در زیر قابل مشاهد است. قطر نومولیت ها در این محل حداکثر به 2 سانتیمتر می رسد.

مختصات تنگ لیلم:

زون 38

767690E

3652516N

   + سید مجید میرکاظمیان - ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱۳

گدازه ها و توف های سازند کرج در میانه آذربایجان

مسیر راه آهن میانه - اردبیل که از میانه آغاز می شود٬ در کنار رودخانه ی قزل اوزن از منطقه ای کوهستانی با دامنه های پرشیب و دره های ژرف و قله های برافراشته همراه با دیواره های سنگی که از دو طرف رودخانه را دربر گرفته اند عبور می کند.

سنگ های میزبان در این ناحیه سنگ های آتشفشانی و نیمه ژرف هستند که به دلیل مقاومت و استحکام زیاد٬ ارتفاعات ناحیه را بوجود آورده اند. همچنین سنگ های آذرآواری زودفرسا٬ بخش های پایین دستی قله ها و ستیغ ها و دامنه های کم شیب را میزبانی می کنند.

این سنگ ها به سن ائوسن ادامه ی باختری سازند کرج محسوب می شوند و شامل انواع توف سنگی٬ توف بلوری٬ توف های شیلی - ماسه ای و توف برش با ترکیب داسیتی همراه با گدازه های آندزیتی و گدازه های زیردریایی می باشند.

 

 

تصویر فوق در راستای مطالعه ی زمین شناسی راه آهن میانه - اردبیل در سال 90 توسط بنده و به کمک دوربین کانن S5IS گرفته شده است. بخش های ستیغ ساز که در عکس دیده می شود گدازه ها و بخش های فرسوده تر توف برش ها می باشند.

 

  • استفاده از تصاویر با ذکر منبع و نام عکاس بلامانع است.

   + سید مجید میرکاظمیان - ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱۳

سازند رزک در جنوب کوار فارس

سازند رزک در فارس با مرزی مشخص بر روی سازند آسماری قرار گرفته است و مرز بالایی آن با سازند میشان به صورت تدریجی می باشد. این سازند شامل تناوبی از شیل و مارن سبز رنگ، سیلت استون قرمز رنگ و میانلایه هایی از سنگ آهک نازک لایه می باشد. این سازند از نظر زمانی معادل سازند گچساران می باشد و در نقاط مختلف زاگرس به صورت بین انگشتی به یکدیگر تبدیل می شوند.

تصاویر زیر از سازند رزک در محدوده ی بند بهمن در دره ی رودخانه ی قره آغاج در جنوب شهر کوار فارس گرفته شده. در این محدوده سازند رزک جوان ترین واحد سنگی برونزد یافته در هسته ی ناودیس قره آغاج است و در طرفین آن سازند آسماری ارتفاعات بلند و پرشیبی را ساخته اند. نرم فرسا بودن سازند رزک باعث شده تا رودخانه مسیر خود را در هسته ی این ناودیس با فرسودن این سازند انتخاب کند.

تصاویر زیر در راستای مطالعات زمین شناسی پروژه راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه در سال 89 بوسیله ی دوربین کانن S5IS توسط بنده گرفته شده است.

 

در محدوده ی بند بهمن، بستر رودخانه بر روی سازند رزک جریان دارد. در حاشیه ی رودخانه، ناپیوستگی بین سازند رزک در زیر و رسوبات رودخانه ای و واریزه ای در بالا به وضوح دیده می شود.

 

سد تاریخی بند بهمن در فاصله ۱۰ کیلومتری کوار قرار دارد. این بند با قدمتی بیش از ۲۰۰۰ سال از آن زمان تا کنون آب مصرفی کشاورزی قسمت عمده‌ای از دشت کوار را تامین کرده‌است. این بند روی رودخانه" قره آغاج" سر راه شیراز- فیروزآباد و در هفت کیلومتری غرب شهر کوار بنا شده و به نظر می رسد از آثار دوره ساسانی باشد. این بند به بهمن پسراسفندیار منسوب است.

 

سازند رزک جوان ترین واحد سنگی برونزد یافته در هسته ی ناودیس قره آغاج است که رودخانه ای به همین نام در آن جریان دارد.

 

سازند رزک شامل تناوبی از شیل و مارن سبز رنگ، سیلت استون قرمز رنگ و میانلایه هایی از سنگ آهک نازک لایه می باشد.

 

  • استفاده از تصاویر با ذکر منبع و نام عکاس بلامانع است.

   + سید مجید میرکاظمیان - ٦:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢۳

جدیدترین تصاویر ماهواره ای از زمین

فضانوردان در جدیدترین اقدام خود، تصاویر خیره کننده ای از سیاره زمین تهیه کرده اند.از جمله این تصاویر نفس گیر می توان به وجود یک حلقه آبی عجیب و غریب در تهران، آتشفشانها، بیابانها، جزایر کارائیب و شفق شمالی اشاره کرد.

این تصاویر از ایستگاه بین المللی فضایی و توسط توماس مارشبورن، فضانورد ناسا، کریس هتفیلد فضانورد کانادایی و دیگر همکارانشان گرفته و آن لاین شده است.

هتفیلد به شوخی در مورد تصاویر تهیه شده از زمین می گوید: این تصاویر حاکی از مشکل پوستی زمین است. اشاره او به یک آتشفشان در حال فوران است، در حالی که کوه آتشفشانی کنار آن هیچ فعالیتی از خود نشان نمی دهد.

کریس هتفیلد این تصویر را در هشتم فوریه گرفته و می گوید: اینجا تهران پایتخت ایران است که در شب می درخشد. او پرسید آیا کسی می داند این بیضی از نور درخشان آبی در داخل شهر چیست؟ کاربران شبکه های اجتماعی پاسخ او را فرودگاه شهر می دانند.
 

کپسول سایوز در روز 12 فوریه، فضاپیمای پروگرس در آستانه پهلوگیری به ایستگاه بین المللی فضایی

مشکلات پوستی زمین در روز هشتم فوریه . (منطقه نامشخص)

غبار در دریا، وزش خاک و  غبار به سواحل لیبی و دریای مدیترانه در اوایل فوریه


در زیر ابرها : در این تصویر ماهواره ای، قله کوه آتشفشانی پالوه در جزیره اندونزی قرار دارد که در زیر ابرها پنهان شده است


ابرهای چین، ابرهای صبحگاهی در سواحل چین

تصویر ناسا از طوفانی که طی روزهای 8 و 9 فوریه در شمال شرقی ایالات متحده ایجاد شد و موجب بارش برف در چندین ایالت شد

شفق شمالی: شفق اخیر در امواج سبز و قرمز بر فراز آمریکا و کانادا

 

منبع: رجانیوز

   + سید مجید میرکاظمیان - ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۳٠

سازندامیران

 

رخساره ی این سازند شامل تناوبی از شیل و فورش سنگ (siltstone) و ماسه سنگ می باشد. در بخش هایی از زاگرس سنگ آهک های نازک لایه نیز وجود دارد. ستبرای لایه ها کم تا متوسط است و مهمترین ویژگی دیداری آن لایه بندی منظم است. رنگ عمومی این سازند سبز تیره تا سبز زیتونی است و بر پایه فسیل های موجود٬‌سن آن را از کرتاسه بالا تا پالئوسن اعلام کرده اند. سازند امیران از جمله سازند های زودفرسا بوده و ریزش ها در همه ی رخنمون ها دیده می شود.

این سازند از تونل اثر 3 تا تونل خرگوشان 1 بر سر راه آزادراه خرم آباد – پل زال برونزد دارد. سازند امیران به طرف پایین با مرز عادی بر روی سازند گورپی (میزبان تونل خرگوشان 1) و به طرف بالا با مرز تدریجی در زیر سنگ آهک های سازند تله زنگ (میزبان تونل اثر 3) قرار دارد.

در این محدوده شیل ها اغلب متراکم بوده و رنگ آنها سبز – خاکستری و گاه متمایل به آبی است. رخنمون های موجود تحت تاثیر هوازدگی به سرعت هوازده و فرسوده شده و به صورت قطعات شبیه مداد (Pencil shale) و ورقه های کاغذ (Paper shale) تغییر شکل داده اند. ستبرای لایه های شیلی چندان مشخص نیست ولی افق های شیلی و مارنی ستبرای متفاوتی از خود نشان می دهند. به دلیل سرشت سنگ شناختی این سنگ ها درزه ها توسعه ی چندانی در این رخنمون ها ندارند. ستبرای لایه های فورش سنگی از 10 تا 50 سانتیمتر تغییر می کند.

تصاویر زیر در راستای مطالعه ی زمین شناسی بخش میانی پروژه ی آزادراه خرم آباد - پل زال توسط بنده بوسیله ی دوربین کانن S5IS از سازند امیران گرفته شده است.

 نمایی از شیل های تیره رنگ با میانلایه هایی از فورش سنگ با شیب عمومی 30 درجه به سوی شمال (دید به سوی غرب است)

 نمایی نزدیک از میانلایه های فورش سنگی که به دلیل مقاومت بیشتر در برابر فرسایش نسبت به شیل ها به صورت تیغه هایی بیرون زده دیده می شوند. درزه ها به دلیل سرشت زودفرسای شیل ها مستهلک شده اما در فورش سنگ ها به خوبی قابل مشاهده اند.

 شیل ها شکل پذیری خوبی دارند و در اثر فشارهای تکتونیکی به راحتی چین می خورند. میانلایه های فورش سنگی نیز به دلیل نازک لایه بودن در میان شیل ها چین خورده اند.

   + سید مجید میرکاظمیان - ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱۳

سازند میشان در شمال فیروزآباد فارس

سازند میشان به سن میوسن میانی، سازند میانی گروه فارس است. این سازند در استان فارس و نزدیکی فیروزآباد شامل تناوبی از سنگ آهک های خاکستری متوسط لایه خوب لایه بندی شده با درزه داری مناسب و حاوی فسیل های دوکفه ای و سنگ آهک های مارنی، و مارن خاکستری تا سبز همراه با میانلایه هایی از سنگ آهک گچین می باشد.

مرز زیرین سازند میشان با سازند رزک که در این بخش از فارس معادل گچساران می باشد ناگهانی است. در این مرز مارن های سبز و سیلت های قرمز رنگ سازند رزک با یک مرز مشخص به سنگ آهک های خاکستری تا قهوه ای عضو آهکی میشان (گوری) تبدیل می شوند. مرز بالایی سازند میشان با سازند آغاجاری به صورت تدریجی است.

تصاویر زیر مربوط به سازند میشان در 5 کیلومتری شمال شهر فیروزآباد فارس و نزدیکی قلعه دختر می باشد که در راستای مطالعات زمین شناسی تونل شماره 5 مسیر راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه  در سال 89 توسط بنده بوسیله ی دوربین کانن S5IS گرفته شده است.

 

سنگ آهک متوسط لایه خوب لایه بندی شده و پرفسیل سازند میشان در تصویر فوق مشاهده می شود. عملکرد دو دسته درزه سطح سنگ را به صورت سنگفرش موزائیکی در آورده است. شیب لایه بندی در این محدوده کم (بین 20 تا 30 درجه) و رو به شمال است. نگاه عکس به سوی جنوب غربی است.

 

عملکرد دسته درزه های اشاره شده در بالا (دو دسته درزه ی سیستماتیک) به همراه فرسایش باعث بلوک بلوک شدن لایه های سنگ آهکی و رها شدن آنها از پیکر سنگی در راستای شیب توپوگرافی به صورت واریزه می شود. هر چه فاصله داری دسته درزه ها بیشتر باشد بلوک ها بزرگ تر است. نگاه عکس به سوی جنوب است.

 

سازند میشان در این محدوده دارای لایه های سنگ آهکی پرفسیل شامل پوسته های سالم از دو کفه ای ها و قطعات خرد شده ی آنها می باشد.

 

  • استفاده از تصاویر با ذکر منبع و نام عکاس بلامانع است.

   + سید مجید میرکاظمیان - ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
← صفحه بعد